Tìm kiếm  
Thứ tư, 03/09/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 03/09/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN180A321-231HAN06:00
2VN101A321-231SGN06:25
3VN182A321-231HAN06:35
4VN105A321-231SGN07:00
5VN1670ATR 72-500HPH07:05
6VN1943A321-231CXR07:25
7BL591A320-32VSGN07:25
8VN103A321-231SGN07:55
9VN160A321-231HAN08:15
10VN107A321-231SGN09:05
11VN162A321-231HAN09:15
12VN1020ATR 72-500VII09:30
13BL564A320-32VHAN11:05
14VN318A321-231NRT11:20
15VN7101A321-231SGN11:25
16VN164A321-231HAN11:25
17BL682A320-32VMFM11:45
18VN1955ATR 72-500DLI11:55
19VN113A321-231SGN12:05
20VN1021ATR 72-500BMV13:20
21VN166A321-231HAN13:25
22BL593A321-231SGN13:30
23VN117A321-231SGN14:20
24BL599A320-32VSGN14:35
25VN1672ATR 72-500HPH14:45
26VN168A321-231HAN15:45
27VN121A321-231SGN15:45
28VN825ATR 72-500REP16:15
29MI636B737-800REP16:20
30BL686A320-32VMFM17:05
31VN172A321-231HAN17:40
32VN125A321-231SGN17:50
33BL595A320-32VSGN18:10
34BL566A320-32VHAN18:40
35VN129A321-231SGN19:40
36VN127A321-231SGN20:00
37VN174A321-231HAN20:15
38VN176A321-231HAN20:50
39VN131A321-231SGN21:00
40NX869A319-132MFM21:25
41BL597A320-32VSGN22:20
42OZ756A321-200ICN22:30
43BL688A320-32VMFM22:35
44KE464A330-200ICN22:50
Đang truy cập: 20 Tổng số: 1439628