Tìm kiếm  
Thứ sáu, 25/07/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 25/07/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN182A321-231HAN06:35
2VN105A321-231SGN07:00
3VN1670ATR 72-500HPH07:05
4BL591A320-32VSGN07:35
5VN7160A321-231HAN07:35
6VN7103A321-231SGN07:45
7VN103A321-231SGN07:55
8VN7164A321-231HAN08:05
9VN1943A321-211CXR08:10
10VN160A321-231HAN08:15
11VN7168A321-231HAN09:00
12VN107A321-231SGN09:05
13VN162A321-231HAN09:15
14VN1020ATR 72-500VII09:30
15VN7135A321-231SGN09:35
16VN7180A321-231HAN10:05
17VN127A321-231SGN10:05
18MI631B737-800SIN10:25
19VN7105A321-231SGN10:35
20BL564A320-32VHAN11:05
21VN109A321-231SGN11:05
22VN164A321-231HAN11:25
23BL560A320-32VHAN11:35
24VN1955ATR 72-500DLI11:55
25VN113A321-231SGN12:05
26VN7162A321-231HAN12:10
27VN1901ATR 72-500PXU12:30
28VN7176A321-231HAN13:10
29VN117A321-231SGN13:10
30VN1021ATR 72-500BMV13:20
31VN166A321-231HAN13:25
32BL593A321-231SGN13:30
33BL599A320-32VSGN14:35
34VN7121A321-231SGN14:40
35VN1672ATR 72-500HPH15:30
36BL682A320-32VMFM15:35
37VN7178A321-231HAN15:45
38VN168A321-231HAN15:45
39VN121A321-231SGN15:45
40VN825ATR 72-500REP16:05
41VN178A321-231HAN16:20
42VN550A321-231HGH16:20
43VN125A321-231SGN17:05
44VN548A321-231CAN17:35
45VN172A321-231HAN17:40
46BL595A320-32VSGN18:10
47VN7170A321-231HAN18:20
48BL566A320-32VHAN18:40
49VN7125A321-231SGN18:50
50KA225A320-200HKG19:20
51VN129A321-231SGN19:40
52VN174A321-231HAN20:15
53VN133A321-231SGN20:25
54VN131A321-231SGN21:00
55VN7137A321-231SGN21:15
56VN176A321-231HAN21:20
57NX875A319-132MFM21:50
58BL686A320-32VMFM22:00
59OZ756A321-200ICN22:30
60KE464A330-200ICN22:50
Đang truy cập: 26 Tổng số: 1334814